20140306 Ultra Ski

Bransjeråd HK handel og service

Dette er bransjerådet for deg som arbeider i detaljhandelbedrifter, kiosker og bensinstasjoner, bingo, fotolaboratorier og grossist/lagerbedrifter. HK har tariffavtaler med Virke og NHO innenfor disse områdene.