20140328 Illustrasjonsfoto Fiskarorganisasjonen

Fiskarorganisasjonens Funksjonærforening (FFF)

Fiskerorganisasjonens Funksjonærforening er en selvstendig landsomfattende avdeling i HK. De organiserer ansatte innen Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Norges Sildealslag og Vest Norges Fiskesalgslag.