20140306 Ungdom

Handel og Kontor Ungdom

HK Ungdom er ungdomsvirksomheten til Handel og Kontor, og består av et nasjonalt Ungdomsråd, egne ungdomsutvalg i hver av regionene, samt SLA (Sammenslutningen av Landsomfattende Avdelinger). Ungdomsrådet er et rådgivende organ ovenfor Handel og Kontor, og rådet og utvalgene i regionene arrangerer jevnlig egne kurs og konferanser for unge medlemmer i HK.

HK Ungdom har egen hjemmeside; http://www.hkungdom.no/