LO Finans HK bannerbilde

LO Finans HK

Vi gir deg samhold & trygghet

Jo flere vi er, jo sterkere er vi sammen. Skulle du havne i en konflikt med arbeidsgiver eller oppleve problemer på jobb, kan LO Finans HK bistå deg i å løse floken. Dersom konflikten havner i domstolen, dekker HK saksomkostningene, og du får landets mest erfarne arbeidsrettsadvokater på din side.

Fagforeningene har gått i bresjen for et ryddig arbeidsliv i over 100 år, og fortsetter å sette standarden i arbeidslivspolitikken. Vi forhandler stadig om bedre arbeids- og lønnsvilkår for våre medlemmer – og jo mer vi vokser, jo større gjennomslagskraft har vi. Som medlem eller tillitsvalgt får du anledning til å delta på en rekke kurs og mulighet for grundig opplæring i lov- og avtaleverk, organisasjonsliv, økonomi og forhandlinger. Vi dekker kursavgiftene, reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste. Som medlem får du alt fra gunstige forsikringsavtaler til rabatt på alt fra leiebiler til strøm og hotellovernattinger. Innboforsikring, fritidsulykkesforsikring og grunnforsikring er inkludert i medlemskapet – i tillegg til en haug av andre fordeler.

Hva koster det?
Prisen består av flere ting, og flere goder. 

Vanlig medlem
• Du betaler 1.4 % av lønn og maksimal medlemskontingent pr. måned er Kr 430,- + en fast forsikringskontingent på Kr 177,-
• Totalt Kr 607,- pr måned, som inkluderer innboforsikring, grunnforsikring og fritidsulykkesforsikring samt LOfavør advokatforsikring. Du kan reservere deg for denne og forsikringsandelen blir da Kr 115,- pr. måned.

Student
• Koster Kr 250,- pr. semester. Inkl. innboforsikring.

Hovedgrunnene til bli med:
Vi forhandler om gode lønns- og arbeidsvilkår
Vi gir deg medbestemmelse og faglig påfyll
Vi gir deg medlemskap i fordelsprogrammet LO favør

Verv dine kollegaer og venner! Du fyller ut vanlig innmeldingsskjema og skriver på deg som verver på side 3 i registreringen. 

Bli medlem idag.