20120125 Folkets Hus sett fra torget

Om Handel og Kontor i Norge (HK i Norge)

HK i Norge ble stiftet i 1908 under navnet Den Underordnede Handelsstands Landsforbund i Kristiania. På dette tidspunktet var det 2.175 medlemmer. HK er i dag LOs tredje største forbund med over 78.000 medlemmer.

14. januar 2014

HK i Norges medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet. Bare for å nevne noen.

De aller fleste bedrifter og organisasjoner legger planer og strategier for sitt arbeid. Noen er kortsiktige, andre igjen er mer langsiktige. I HK kaller vi den langsiktige strategien for visjon og organisasjonsidé. Vår visjon og organisasjonsidé ble vedtatt av landsmøtet i 2016. Selv om slike strategier ofte kan virke noe pompøse, har de en viktig funksjon. En slik visjon forteller hvor bedriften eller organisasjonen vil på lang sikt, den blir noe å strekke seg etter.
HKs visjon og organisasjonsidé er som følger:

Visjon

Handel og Kontor skal være en fremtidsrettet pådriver for retten til å organisere seg, et rettferdig samfunn og et arbeidsliv som setter mennesket i fokus både nasjonalt og internasjonalt.

Organisasjonsidé

Handel og Kontor er en demokratisk medlemsorganisasjon som bygger sine ideer og løsninger på medlemmenes innflytelse og medbestemmelse.
Medlemmene skal sikres trygghet for arbeid og bedre lønns- og arbeidsvilkår, gjennom et sterkt klubb- og tillitsvalgtapparat, aktiv deltakelse, service og medlemsnærhet.

 Organisasjonskart for HK i Norge finner du vedlagt.