20120125 Folkets Hus sett fra torget

Om Handel og Kontor i Norge (HK i Norge)

HK i Norge er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor. 

14. januar 2014

Medlemmene våre jobber blant annet innen handel, luftfart, kontor, finans og servicevirksomhet. Med rundt 78.000 medlemmer er vi i dag LOs tredje største forbund. HK i Norge jobber for at medlemmene våre skal ha trygge arbeidsplasser og gode lønns- og arbeidsvilkår.

Organisasjonskart for HK i Norge finner du vedlagt lengre ned på siden.