Vedtekter, årsrapport, handlingsprogram og organer

Vedtekter

Vedtektene for Handel og Kontor i Norge ble vedtatt på forbundets landsmøte i 2016.