Vedtekter, årsrapport, handlingsprogram og organer

Nøkkelfakta

Hentet fra årsrapporten for Handel og Kontor i Norge for 2018.

Vedtekter

Vedtektene for Handel og Kontor i Norge ble vedtatt på forbundets landsmøte i 2016.