Rådgivende organer

22. januar 2014

Bransjeråd og ungdomsråd

Bransjeråd
Forbundet har ni bransjeråd som består av representanter fra konsernklubbene, de landsomfattende avdelinger og de regionale bransjegrupper. Bransjerådene konstituerer seg selv med leder. Bransjerådet skal ha en rådgivende funksjon overfor representantskapet i forbindelse med forbundets tariff- og næringspolitikk.

Ungdomsråd
Forbundet har ett ungdomsråd som består av ett medlem fra hver region, pluss ett medlem fra Sammenslutningen av de Landsomfattende Avdelinger (SLA), i alt åtte medlemmer. Representanten fra SLA har ikke representasjonsrett i forbundets representantskap. Varamedlemmer velges i numerisk rekkefølge. Av og blant ungdomsrådets medlemmer velges en leder.