Nøkkelfakta om HK

Hentet fra årsrapporten for Handel og Kontor i Norge for 2017.

22. januar 2014

Medlemmer:

Samlet antall medlemmer: 71.097 
Andel yrkesaktive medlemmer: 72%

Kvinneandel: 71%
Menn: 29%

Andel unge medlemmer (under 30 år): 17%

Tariffavtaler:
Antall bedrifter HK har tariffavtale med: 6.507
Medlemstallet fordeler seg slik:

Virke 24%
SAMFO 13%
NHO 7%
Andre 5%
Uten avtale    28%
Fritatte 23%

Ansatte:
Antall ansatte, inkl. vikarer og prosjektmedarbeidere: 116

Økonomi:
Handel og Kontor i Norge mottok i 2017 kr 169,3 millioner i prosentkontingent. I tillegg kom det inn kr 78,8 millioner i forsikringskontingent.

Hva brukes kontingentpengene til:

Kontingenter, LO osv. 34.423 14%
Forsikringer 73.034 30%
Administrasjonskostnader 40.436 17%
Lønnskostnader 59.612 24%
Avskrivninger 1.423 1%
Beviligninger, streikestønad 8.558 3%
Arbeidsutvalget 5.844 2%
Forhandlingsavdelingen 5.855 2%
Informasjonsavdelingen 15.964 7%
Landsmøtet 0 0%