Nøkkelfakta om HK

Hentet fra årsrapporten for Handel og Kontor i Norge for 2018.

22. januar 2014

Medlemmer:

Samlet antall medlemmer: 72.046
Andel yrkesaktive medlemmer: 71%

Kvinneandel: 71%
Menn: 29%

Andel unge medlemmer (under 30 år): 18%

Tariffavtaler:
Antall bedrifter HK har tariffavtale med: 6.541

Ansatte:
Antall ansatte, inkl. vikarer og prosjektmedarbeidere: 120

Økonomi:
Handel og Kontor i Norge mottok i 2018 kr 177,2 millioner i prosentkontingent. I tillegg kom det inn kr 105,2 millioner i forsikringskontingent.

Hva brukes kontingentpengene til:

Kontingenter, LO osv. 36.031 12%
Forsikringer 99.495 34%
Administrasjonskostnader 49.076 17%
Lønnskostnader 63.475 22%
Avskrivninger 1.320 0%
Beviligninger, streikestønad 10.768 4%
Arbeidsutvalget 7.295 3%
Forhandlingsavdelingen 5.066 2%
Informasjonsavdelingen 16.194 6%
Landsmøtet 0 0%