Nøkkelfakta om HK - årsrapport

Hentet fra årsrapporten for Handel og Kontor i Norge for 2019.

22. januar 2014

Medlemmer:

Samlet antall medlemmer: 74.050
Andel yrkesaktive medlemmer: 71%

Kvinneandel: 70%
Menn: 30%

Andel unge medlemmer (under 30 år): 18%

Ansatte:
Antall ansatte, inkl. vikarer og prosjektmedarbeidere: 105

Økonomi:
Handel og Kontor i Norge mottok i 2019 kr 180,2 millioner i prosentkontingent. I tillegg kom det inn kr 110,0 millioner i forsikringskontingent.

Hva brukes kontingentpengene til:

Kontingenter, LO osv. 37.116 12%
Forsikringer 101.197 34%
Administrasjonskostnader 49.970 17%
Lønnskostnader 65.117 22%
Avskrivninger 5.131 2%
Beviligninger, streikestønad 10.170 3%
Arbeidsutvalget 7.149 2%
Forhandlingsavdelingen 4.775 2%
Informasjonsavdelingen 19.016 6%
Landsmøtet 0 0%