Nøkkelfakta om HK - årsrapport

Hentet fra årsrapporten for Handel og Kontor i Norge for 2020.

22. januar 2014

Medlemmer:

Samlet antall medlemmer: 77.781
Andel yrkesaktive medlemmer: 70%

Kvinneandel: 70%
Menn: 30%

Andel unge medlemmer (under 30 år): 19%

Ansatte:
Antall ansatte, inkl. vikarer og prosjektmedarbeidere: 107

Økonomi:
Handel og Kontor i Norge mottok i 2020 kr 183,8 millioner i prosentkontingent. I tillegg kom det inn kr 118,1 millioner i forsikringskontingent.

Hva brukes kontingentpengene til:

Kontingenter, LO osv. 37.859 12%
Forsikringer 106.124 34%
Administrasjonskostnader 52.234 17%
Lønnskostnader 65.891 21%
Avskrivninger 10.985 4%
Beviligninger, streikestønad 8.837 3%
Arbeidsutvalget 5.150 2%
Forhandlingsavdelingen 4.613 1%
Informasjonsavdelingen 20.248 6%
Landsmøtet 0 0%