Nøkkelfakta om HK - årsrapport

Hentet fra årsrapporten for Handel og Kontor i Norge for 2021.

22. januar 2014

Medlemmer:

Samlet antall medlemmer: 79.348
Andel yrkesaktive medlemmer: 69 prosent

Kvinneandel: 70 prosent
Menn: 30 prosent

Andel unge medlemmer (under 30 år): 19 prosent

Ansatte:
Antall ansatte, inkl. vikarer og prosjektmedarbeidere: 109

Økonomi:
Handel og Kontor i Norge mottok i 2021 185,7 millioner kroner i prosentkontingent. I tillegg kom det inn 124,8 millioner kroner i forsikringskontingent.

Hva brukes kontingentpengene til:

Kontingenter, LO osv. 38.137 11%
Forsikringer 111.541 32%
Administrasjonskostnader 59.806 17%
Lønnskostnader 71.587 21%
Avskrivninger 18.011 5%
Kostnader dekket av fonds 15.719 5%
Arbeidsutvalget 7.349 2%
Forhandlingsavdelingen 3.310 1%
Informasjonsavdelingen 22.258 6%
Landsmøtet 0 0%