Forsidebilde til prinsipp- og handlingsprogram 2016-2020

Prinsipp- og handlingsprogram 2016 - 2020

Lav arbeidsledighet, høy sysselsetting, velferd til alle og et organisert arbeidsliv er viktige forutsetninger for den norske modellen.

03. april 2017

Det organiserte arbeidslivet utfordres av useriøse arbeidsgivere, stadig flere arbeidstakere får en løsere tilknytning til arbeidslivet og ikke alle har en jobb å gå til i morgen. Faglige rettigheter svekkes og kravet om faste hele stillinger står fortsatt som ett av fagbevegelsens viktigste krav.  

HKs prinsipp- og handlingsprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2016. Det gjelder for de neste fire årene og kan lastes ned i sin helhet her.