Prinsipp og handlingsprogram 2021-2024 ill

Prinsipp- og handlingsprogram 2021 - 2024

Høy sysselsetting, velferd til alle og et organisert arbeidsliv er de viktigste grunnpilarene i den norske modellen.

HKs prinsipp- og handlingsprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2021. Det gjelder for de neste tre årene. Dokumentet er vedlagt og kan lastes ned.