Tillitsvalgtkonferanse i HK Region Øst

27. august 2019 09:00 - 29. august 2019 16:00 HK - region Øst

Tillitsvalgtkonferanse for HK Region Øst i forbindelse med Landsmøteforberedelser

Forbundets høyeste organ "Landsmøte" samles hvert fjerde år og skal avholdes i Oslo i september 2020.  Som et ledd i forberedelsene inviterer  regionstyret alle tillitsvalgte i regionen til en konferanse for å starte arbeidet med utarbeidelse av forslag som HK Region Øst ønsker å fremme på landsmøte.

Påmelding