Trinn 3 Tillitsvalgtskolering Forhandlinger

1. februar 2021 11:00 - 5. februar 2021 13:00 HK - region Øst

HK's Tillitsvalgtskolering Trinn 3 Forhandlinger

Kurset inneholder forhandlingsteknikk og bruk av den lokale forhandlingsretten.

Øke forståelsen for den praktiske anvendelsen av hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse.

Kunne forberede og gjennomføre lokale forhandlinger.  Øke bevisstheten i forhold til egen måte å kommunisere på og hvordan ulike tilnærminger kan gi ulike resultater

Kurset er på 32 timer, og er med overnatting


For å kunne delta på trinn 3, MÅ du ha fullført trinn 1, 2A og 2B


Kurset avholdes under forutsetning at vi kan gjennomføre fysiske kurs iht. Covid-19 situasjonen og restriksjoner som må følges.

Påmelding