Trinn 2 A Lover og avtaler

2. mars 2021 10:00 - 4. mars 2021 16:00 HK - region Øst

Trinn 2 A Lover og Avtaler

Dette kurset er tilpasset tillitsvalgte, og er trinn 2 i tillitsvalgtskoleringen, med fordypning i lover og avtaler.

Hovedavtalens bestemmelser om partssamarbeidet mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver står også sentralt.


Gjennom veksling mellom innledninger og gruppearbeid jobbes det bla med arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven, likestillingsloven og IA avtalen mm. Vi bruker tid på opplæring i hvordan protokoller og referater skal utformes.

Trinn 1 må være fullført før man tar trinn 2.


Kurset går over 3 dager og er med overnatting


Kurset avholdes under forutsetning at vi kan gjennomføre fysiske kurs iht. Covid-19 og restriksjoner  som må følges


Påmelding