Trinn 1 Grunnleggende tillitsvalgtsarbeid

16. mars 2021 09:00 - 18. mars 2021 15:00 HK - region Øst

Trinn 1 Grunnleggende tillitsvalgtarbeid

Dette er et kurs tilpasset deg som er klubbleder eller har et klubbstyreverv.

Du får innsikt i hva tillitsvalgtrollen innebærer, og blir mer bevisst på holdninger og forventninger til eget verv.

Kurset er en blanding av teori og praktiske øvelser, og erfaringsutveksling rundt aktuelle problemstillinger på arbeidsplassene som gjør oss kloke!

Kurset går over 3 dager og vil være med overnatting


Kurset avholdes under forutsetning at vi kan gjennomføre fysiske kurs iht. Covid-19 situasjonen og restriksjoner som skal følges

Påmelding