Faglig lunsj - lynkurs for nye tillitsvalgte - Stjørdal

29. august 2019 11:00 - 29. august 2019 15:00 HK - region Midt-Norge

HK Region Midt-Norge inviterer til lynkurs for nye tillitsvalgte

På dette dagkurset gir vi en kort innføring om HK og hva som ligger i din rolle som tillitsvalgt. Vi vil snakke litt om lov- og avtaler og gi deg noe opplæring i organisering av medlemmer.


Kurset avholdes ved Scandic Hell, Stjørdal og vi spanderer lunsj.


Reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste dekkes av oss. Du vil få tilsendt nødvendige skjema.


Påmelding innen 15. august 2019

Påmelding