Temadag for tillitsvalgte - Molde

29. august 2019 10:00 - 29. august 2019 15:00 HK - region Midt-Norge

HK Region Midt-Norge inviterer til fagdag for tillitsvalgte

Vi inviterer til en fagdag med kort innføring om HK og hva som ligger i din rolle som tillitsvalgt. Vi vil snakke litt om lov- og avtaler og gi deg noe opplæring i organisering av medlemmer. Vi setter også av tid til å oppdatere dere på de siste endringer i lov- og avtaleverk.

Målgruppen: tillitsvalgte som ønsker faglig oppdatering. Spesielt velkommen til nye tillitsvalgte.

Kurset arrangeres ved Scandic Seilet, vi spanderer lunsj.

Reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste dekkes av oss. Du vil få tilsendt nødvendige skjema.


Påmelding innen 15. august 2019

Påmelding