Bransjetreff - tariffkonferanse - LM forberedende samling - Region Midt-Norge

3. september 2019 10:00 - 5. september 2019 16:00 HK - region Midt-Norge

HK Region Midt-Norge inviterer til bransjetreff, tariffkonferanse og landsmøteforberedende samling.

Denne samlingen er for tillitsvalgte i tariffbundne bedrifter.

Samlingen går over tre dager og avholdes på Scandic Hell, Stjørdal.

2020 vil bli et hektisk år i HK med både hovedtariffoppgjør og Landsmøte. Vi i region Midt Norge ønsker å være så godt forberedt som mulig og inviterer derfor til en konferanse der det vil være fokus på: 

-Prioritering av krav til tariffoppgjøret 2020 

-Forberedelser til Landsmøtet, hvilke områder ønsker vi at forbundet skal satse på i neste periode 

-Årsmøter i bransjegruppene, fremlegging av årsrapport for 2019 og planlegging av aktiviteter for 2020

-Faglige innledninger mm.


Reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste dekkes av oss.


Påmeldingsfrist er 6.august

Påmelding