HKs tillitsvalgtskolering Trinn 1 Region Midt-Norge

14. oktober 2019 10:00 - 16. oktober 2019 16:00 HK - region Midt-Norge

HK Region Midt-Norge inviterer til HKs tillitsvalgtskolering - Trinn1

Målgruppen for dette kurset er nye tillitsvalgte og tillitsvalgte som ikke har gått HKs trinnskolering.


Dette er første del av en tre-trinns skolering og omhandler følgende tema:

 • HKs organisasjon
 • Lover og avtaler i arbeidslivet
 • Avtaleverket
 • Arbeidstvistloven vedrørende tariffavtale
 • Forhandlingsmøte/protokollskriving
 • Trinn1 er et 21 timers kurs og avholdes ved Scandic Hell, Stjørdal. HK bestiller overnatting for samtlige deltakere.


  HK dekker reise og tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon fra arbeidsgiver. Ved behov for flybilletter ta kontakt med HKs regionkontor på 73807350 eller epost midt.norge@hkinorge.no

  Påmeldingsfrist er 10.september

  Påmelding