HKs tillitsvalgtskolering Trinn 1 Region Midt-Norge

3. mars 2020 10:00 - 5. mars 2020 16:00 HK - region Midt-Norge

HK Region Midt-Norge inviterer tillitsvalgte til tillitsvalgtskoleringens Trinn 1

Målgruppen for kurset er nye tillitsvalgte og tillitsvalgte som ikke har gått HKs trinnskolering


Kurset er første del i HKs tillitsvalgtskolering omhandler følgende tema: 

 • HKs organisasjon
 • lover og avtaler i arbeidslivet
 • avtaleverket herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale. 
 • Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale. 
 • Tillitsvalgtrollen - holdninger. 
 • Forhandlingsmøte og protokollskriving. 

 • Trinn 1 er et 21 timers kurs.

  Påmelding innen 28.01.2020


  HK dekker reise og tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon fra arbeidsgiver. Ved behov for flybilletter ta kontakt med HKs regionkontor på 73 80 73 50 eller e-post midt.norge@hkinorge.no


  Påmelding