HKs tillitsvalgtskolering Trinn 1 Region Midt-Norge

20. oktober 2020 10:00 - 22. oktober 2020 16:00 HK - region Midt-Norge

HK Region Midt-Norge inviterer til Trinnskoleringens Trinn 1

Målgruppen for kurset er nye tillitsvalgte og tillitsvalgte som ikke har gått HKs trinnskolering


Kurset er første del i HKs tillitsvalgtskolering omhandler følgende tema: 

  • HKs organisasjon
  • lover og avtaler i arbeidslivet
  • avtaleverket herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale. 
  • Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale. 
  • Tillitsvalgtrollen - holdninger. 
  • Forhandlingsmøte og protokollskriving. 


Trinn 1 er et 21 timers kurs.

Påmelding innen 24.09.2020


HK dekker reise og tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon fra arbeidsgiver. Ved behov for flybilletter ta kontakt med HKs regionkontor på 73 80 73 50 eller e-post midt.norge@hkinorge.no Påmelding