HKs tillitsvalgtskolering Trinn 2 A+B Region Midt-Norge

2. november 2020 11:00 - 6. november 2020 15:00 HK - region Midt-Norge

HK region Midt-Norge inviterer til Trinnskoleringens Trinn 2A+2B

Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgtes forståelse av sin rolle herunder saksbehandling og kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet.

Videre skal kurset gi økt innsikt i – og forståelse for - grunnleggende organisasjonskunnskap og skape trygghet for selvstendig handling.

Deltakelse forutsetter at man har gjennomført Trinn I i HKs tillitsvalgtskolering

HK dekker reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Kurset avholdes på Scandic Hell, Stjørdal.

Påmeldingfrist er 16.septemberPåmelding