HKs tillitsvalgtskolering Trinn 1 Region Midt-Norge

2. februar 2021 10:00 - 4. februar 2021 16:00 HK - region Midt-Norge

Trinn1 For nye tillitsvalgte i HK region Midt-Norge

Målgruppe: nye tillitsvalgte og tillitsvalgte som ikke har gått HKs trinnskoleringskurs.

Kurset er første del av HKs tillitsvalgtskolering og omhandler følgende tema:

 • HKs organisasjon
 • lover og avtaler i arbeidslivet
 • avtaleverket
 • arbeidstvistloven
 • tillitsvalgtrollen
 • forhandlingsmøter og protokollskriving
 • Trinn 1 er et 21 timers kurs


  HK dekker reise og tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon fra arbeidsgiver.

  Påmelding innen 15.01.2021


  Kurset avholdes fysisk, men det tas høyde for endringer grunnet Covid-19 og smittesituasjon

  Påmelding