HKs tillitsvalgtskolering trinn 1, Grunnleggende tillitsvalgtsarbeid

21. oktober 2019 09:00 - 23. oktober 2019 17:00 HK - region Vest

HKs tillitsvalgtskolering trinn 1, Grunnleggende tillitsvalgtsarbeid.

Medlemmer tilknyttet HK Region Vest (som bor/jobber i Hordaland eller Sogn og Fjordane) kan melde seg på dette kurset.

Kurssted: Hotel Zander K, Bergen

Kursets innhold:

  • HK som organisasjon
  • Lover og avtaler i arbeidslivet
  • Avtaleverket; herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale
  • Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale
  • Tillitsvalgtrollen - holdninger
  • Forhandlingsmøte og protokollskriving

Trinn 1 er et 21 timers kurs

Påmelding