HKs tillitsvalgtskolering trinn 2A Lover og avtaler

23. mars 2020 10:00 - 25. mars 2020 16:00 HK - region Vest

Kursets innhold:

  • Overenskomst og hovedavtale
  • Drøfting av den tillitsvalgets forståelse av sin rolle, herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven
  • Ferieloven
  • Folketrygdlovens kapittel åtte og ni; likestilling og diskriminering

Trinn 2 er et 21 timers kurs.


Hvem kan melde seg på:

  • HK-medlemmer som bor/jobber i Hordaland eller Sogn og Fjordane (tilknyttet HK Region Vest)
  • Bor/jobber du i andre områder enn Hordaland/Sogn&Fjordane; ta kontakt før du sender påmelding


Kurssted: Grand Hotell Terminus, Bergen (kurslokaler i 7. etasje)


Påmelding