HKs tillitsvalgtskolering trinn 1, Grunnleggende tillitsvalgtsarbeid

2. november 2020 10:00 - 4. november 2020 16:00 HK - region Vest

Kursets innhold:

  • HK som organisasjon
  • Lover og avtaler i arbeidslivet
  • Avtaleverket; herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale
  • Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale
  • Tillitsvalgtrollen - holdninger
  • Forhandlingsmøte og protokollskriving

Trinn 1 er et 21 timers kurs


Hvem kan melde seg på:

  • HK-medlemmer som bor/jobber i Hordaland eller Sogn og Fjordane (tilknyttet HK Region Vest)
  • Bor/jobber du i andre områder enn Hordaland/Sogn&Fjordane; ta kontakt før du sender påmelding


Kurssted: Grand Hotell Terminus, Bergen (kurslokaler i 7. etasje)


Påmelding