Trinn 2A - Lover og Avtaler

2. juni 2020 10:00 - 4. juni 2020 15:00 HK - region Innlandet

Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgets forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, Ferieloven, folketrygdlovens kapittel åtte og ni, likestilling og diskriminering. Overenskomst og hovedavtale. Trinn 2 er et 21 timers kurs.

Påmelding