Trinn 2B - Organisasjonskunnskap

24. november 2020 10:00 - 26. november 2020 15:00 HK - region Innlandet

Kurset skal gi økt innsikt i, og forståelse for, grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling. Det skal være deltakerorientert. Deltakerne skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb. Deltakerne skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving. Trinn 2B er et 21 timers kurs.

Påmelding