Trinn 2A Organisasjonskunnskap. Kun for LO Finans HK, FLR, VBFF og FFF (SLA)

15. oktober 2019 10:00 - 17. oktober 2019 16:00 HK - Landsomfattende avdelinger

Trinn 2A lover og avtaler: 

Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgets forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, Ferieloven, folketrygdlovens kapittel åtte og ni, likestilling og diskriminering. Overenskomst og hovedavtale.


Trinn 2 er et 21 timers kurs.

Dette kurset er kun for de fire landsomfattende avdelingene i HK.

- LO Finans HK

- FLR (Foreningen for luftfart og reiseliv)

- VBFF (Vin. og brennevinfunksjonærenes forening)

- FFF (Fiskarorganisasjonenes funksjonærforening)

Påmelding