Trinn 1 + 2A Lover og avtaler (kun for SLA)

9. juni 2020 10:00 - 11. juni 2020 16:00 HK - Landsomfattende avdelinger

  • Trinn 1: Kurset inneholder HKs organisasjon, lover og avtaler i arbeidslivet, avtaleverket herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale. Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale. Tillitsvalgtrollen - holdninger. Forhandlingsmøte og protokollskriving. 
  • Trinn 2A lover og avtaler: Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgtes forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, Ferieloven, folketrygdlovens kapittel åtte og ni, likestilling og diskriminering. Overenskomst og hovedavtale.


Påmelding