Trinn 2B Organisasjonskunnskap (kun SLA)

13. oktober 2020 10:00 - 14. oktober 2020 16:00 HK - Landsomfattende avdelinger

  • Trinn 2B Organisasjonskunnskap: Kurset skal gi økt innsikt i, og forståelse for, grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling. Det skal være deltakerorientert. Deltakerne skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb. Deltakerne skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving.

Påmelding