Trinn 1 grunnskolering og trinn 2B organisasjonskunnskap. Kun for tillitsvalgte i SLA.

23. mars 2021 09:00 - 25. mars 2021 15:00 HK - Landsomfattende avdelinger

Dette kurset er kun åpent for tillitsvalgte i SLA. Det vil si følgende avdelinger:

-    LO Finans HK
-    FLR (Foreningen for luftfart og reiseliv)
-    VBFF (Vin- og brennevinsfunksjonærenes forening)
-    FFF (Fiskarorganisasjonenes funksjonærforening)


I dette kurset er trinn 1 og trinn 2B slått sammen til et komprimert kurstilbud som kan sette nyvalgte tillitsvalgte i stand til å ivareta rollen i samarbeidet med arbeidsgiver.

Trinn 1 gir innsikt i tillitsvalgtrollen, innføring i lov- og avtaleverket, og hvordan protokoller og referater skal utformes. Partssamarbeidet og tillitsvalgtes innflytelse over ansattes arbeidsvilkår er sentrale temaer. Videre hvordan HK er bygd opp som organisasjon, og tips om hvordan tillitsvalgte kan organisere klubbarbeid og verving på arbeidsplassen.

Trinn 2B gir økt innsikt og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap. Deltakerne oppmuntres til å bruke sine erfaringer fra egen klubb i kurset. Kurset gir forståelse for samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving.

Påmelding