Kurs for verneombud i Nord-Norge

25. september 2019 10:00 - 26. september 2019 16:00 Handel og Kontor i Norge

Vi inviterer deg som er verneombud og HK-medlem til et spennende kurs om verneombudets plass og godt miljøarbeid. Det blir en herlig blanding av dialogforelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Målet er at vi i løpet av disse to dagene gitt dere som verneombud faglig og personlig påfyll og styrker dere i arbeidet lokalt på arbeidsplassene.


Hovedpunktene på kurset;

Presentasjon av verneombudsundersøkelsen i HK, 2018


Oversikt over lovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Fysiske og kjemiske faktorer

Organisatoriske faktorer

Psykososiale faktorer

Helsefremmende arbeidsmiljø oginkludering

 

Verneombudet+ tillitsvalgte = sant!

Likheter og forskjeller irolleutøvelse

Offentlig rett og privatrett iarbeidsmiljøloven

Lov og avtaler, makt og motmakt


Mobbing,trakassering og konflikter – tegn på ubalanse i arbeidsmiljøet

hva er verneombudets oppgave?

Verneombudet i omstillingenstidsalder

Hvordan få organisert en godvernetjeneste på jobben

Verneombud(valg og deltakelse)

AMU (valg, oppgaver og myndighet)

God praksis og erfaringer

 

Vi tar sikte på å jobbe med konkreteproblemstillinger. Ta gjerne med en case eller sak dere jobber med på arbeidsplassen!

Påmelding