Logistikk med automasjon - nett- og samlingsbasert

16. oktober 2019 16:00 - 8. desember 2019 13:00 Handel og Kontor i Norge

Logistikk med automasjon

7,5 studiepoeng, ett semester, deltid

Logistikk handler om effektiv materialflyt som er sentralt for de fleste virksomheters lønnsomhet. Dette studiet gir både en oversikt over logistikk og forsørgerkjeder, samt en fordypning i digitalisert og automatisert lagerdrift. Sammenhengen mellom grunnleggende logistikk og dagens moderne, automatiserte og robotstyrte lagersystemer gir dypere forståelse for og kunnskap om effektiveforsørgerprosesser fra kundebehov til leveranse.

Studiet foregår hovedsakelig i nettbasert form, og suppleresmed to helgesamlinger over ett semester høsten 2019. Helgesamlingene er iTrollhättan i Sverige, og inkluderer besøk på Production Technology Center(PTC).


Kursstart: 16. oktober kl. 16.00 – 17.30 via Skype ellertilsvarende

Samling 1: Fra fredag 15. november kl. 17.00 til søndag 17.november kl. 13.00 i Trollhättan

Samling 2: Fra fredag 6. desember kl. 17.00 til søndag 8.desember kl. 13.00 i Trollhättan

 

HK dekker reise, opphold, kursavgifter og pensum iforbindelse med kurset. Tapt arbeidsfortjeneste og diett dekkes ikke.

 

Hvem kan delta?

Målgruppen for studiet er HK-medlemmer som på ulike måterjobber i og med logistikk og lagerhåndtering, samt distribusjon. Det passerspesielt godt for deg som vil lære mer om hvordan logistikkprosesser ogautomatiserte og robotiserte lagersystemer i og mellom virksomheter foregår.

Medlemmer som kvalifiserer til HK stipendordning forhøyere utdanning (lenke: https://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend/HKs-Stipendordning-for-hoeyere-utdanning) kan søke om plass. Dette krever blant annet tre års ordinært medlemskap.

 


For mer informasjon: https://www.hkinfo.no/Nyheter-og-presse/2019/Studiet-Logistikk-med-Automasjon


Påmelding