Verneombudskurs - digitalt 24.11 og 01.12 Kurset er nå stengt for påmelding

24. november 2020 08:30

Verneombudskurs
HK i Norge inviterer deg som er verneombud til et spennende digitalt kurs om verneombudets plass og godt miljøarbeid.
Tidspunkt:
Tirsdag 24. november kl. 8.30 - 16.00
Tirsdag 1. desember kl. 8.30 - 16.00

Hovedpunktene på kurset;
Hva er et forsvarlig arbeidsmiljø og hva er tilstanden i Norge i dag?
Oversikt over lovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
Fysiske og kjemiske faktorer
Organisatoriske faktorer
Psykososiale faktorer
Helsefremmende arbeidsmiljø og inkludering 
Hvordan jobbe systematisk med handlingssirkelen?
         - aktuelle problemstillinger og relevant gruppearbeid
Verneombudets oppgaver
         - tillitsvalgtes ansvar og verneombudets ansvar
Hvordan få organisert en god vernetjeneste på jobben
Verneombud (valg og deltakelse)
AMU (valg, oppgaver og myndighet)
God praksis og erfaringer
 
Vi tar sikte på å jobbe med konkrete problemstillinger. Ta gjerne med en case eller sak dere jobber med på arbeidsplassen!
Velkommen!
Påmelding via min side på www.hkinfo.no. HK vil sende deg bekreftelse på deltakelse samt link som skal brukes under dette digitale kurset.

Påmelding