Verneombudskurs

16. mars 2021 10:00 Handel og Kontor i Norge

Vi inviterer deg som er verneombud til et lærerikt kurs. Kurset tar sikte på å jobbe med konkrete problemstillinger du møter på som verneombud. 


Vi jobber med lovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, helsefremmende arbeidsmiljø og inkludering.


Ta gjerne med en sak dere jobber med på arbeidsplassen!


Kurset har to kursdager 16. og 22.03. 

Kurset er digitalt og vil bli gjennomført på Teams.Påmelding